د شرکت انځور

د پیرودونکي عکس

د محصول بسته بندي او بار وړلو عکسونه

د محصول بسته بندي او بار وړلو عکسونه (1)
د محصول بسته بندي او بار وړلو عکسونه (2)
د محصول بسته بندي او بار وړلو عکسونه (3)
د محصول بسته بندي او بار وړلو عکسونه (4)
د محصول بسته بندي او بار وړلو عکسونه (5)

د نمونې خونې ښودنه ډیاګرام

IMG_1025
IMG_1027
IMG_1029
IMG_1031
IMG_3336
IMG_4031
IMG_4032
IMG_4033
IMG_4036

تجهیزات

وسایل (1)
وسایل (2)
وسایل (4)
وسایل (3)
وسایل (5)
وسایل (6)

سند

ISO9001-2019 (2)
1
2
3
4
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_ پایله__1
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_ پایله__7
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_ پایله__6
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_پایله__5
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_پایله__4
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_پایله__3
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_ پایله__2
ISO9001-2022 (1)
ISO9001-2022 (2)
۰۱
02
03
۰۴
05
۰۶
۰۷
۰۸
۰۹
010
011
012
013
014
015
016
021
022
023
024
025